Virum-Sorgenfri Avis nr. 9 - 16. maj 2020 - Page 1Gratis avis
www.virumsorgenfriavis.dk
Dine lokale
nyheder
- hver 14. dag Næste nr. 1.april
SÆRUDGAVE - 27 .MARTS 2020
Særlig udgave i forbindelse med
corona krisen
Virum-Sorgenfri Avis samlede de tre købmænd, der fremover ligger side om side
og skal konkurrere om de samme kunder. Under min snak med de tre købmænd
var der stor enighed om at der var plads til dem alle og de var på den baggrund
enige om, at man med den store udvikling i vareudbudet, ikke blot ville kæmpe
fortsættes side 4

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book viewer
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen