Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 10Korkularm dönütürdükçe, deien algmla yaantmda, “Gerçekler böyle,” dediim, “Dorular bunlar,”
dediim hiçbir eyin gerçek olmadn anladm. Gerçek bu, diye inandm inançlarma ne kadar çok emek
verdiimi fark ettim. Yaantm boyunca karln
alamadm emeklerime çok üzülürdüm. Meerse
emek verdiim eyler zaten yaamda yokmu, gerçek
deilmi. Onun için karln alamazmm.
Kendi çalmalarm srasnda fark ettiklerime önce
ardm, ille yapacam diye yllarca mücadele ettiim için kendime üzüldüm. Gerçek olmayan eylerle
uratm ve yanldm için önce hayal krklna
uradm, sonra da evrenin oluumunu, yaamn
gerçeini fark ettiim için çok sevindim. te o zaman,
korkularm ve ille yapmalym dediim her ey benim
için deiti, anlamn yitirdi.
Böylece, korkularmn olumasna sebep olan, iime
yaramayan inançlarm bittikçe korkularm da tek tek
bitti. Tabii böyle olunca kendime inançszlm da bitti.
“Ben yapamadm,” zannederek kendimi bouna suçlamalarm bitti. Olacak diye beklediim eyler zaten
olamayacak eylermi, onun için beklentilerim de
bitti.
Ve asl doal, kendince k geçileri olan muhteem
yaam gördüm ve artk içinde çok güzel yaar oldum.
lk kitabmda, mucize alglara ulatm anlarm, fazla açklamadan, satr aralarnda yazmtm. imdi
o satr aralarnda yazdm, basit birer kelime gibi
görünenleri, bu kitapta daha açk yazacam. Böylece
10

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen