Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 100kelimeler bana kendi yaptm çalma kadar scak ve
doal gelmiyordu.
Spiritüel çalmalarda en çok gördüüm, kiileri bir
araya toplayarak “insanln gelecei”ne yönelik
yaptrlan uygulamalard. Ya da yine, “nsanlk adna
hep birlikte bir eyler yapmal,” diyen çalmalar
vard. Ben kendi derdimden kurtulmak istediim için
insanlk adna bir eyler yapacak halde deildim.
Zaten hastaydm, kendimi kurtarmaya çalyordum.
Kimseyle uraacak halde deildim. Demek ki o sözü
edilen çalmalar bana göre deildi.
Kiinin kendisi için yapmak istedii eyler için de çeitli yöntemler kullanarak, “isteklerini oldurtma” çalmalar vard. Ya da sessiz, uzak bir yerlere çekilerek
meditasyon yaplyordu. Zihinler, o meditasyonlarla
iyice açld için verilmek istenen her bilgi, bo bir
kada yazlan yazlar kadar kolay zihinlere yerleebiliyordu. Benim algladm buydu. Buna da hiç ihtiyacm yoktu.
Ben isteklerimden kurtulmam gerektiini alglamtm. O güne kadar isteklerimi oldurttuum için, daha sonra da gerçeklemi olan isteklerimin altnda
ezildiim için hastalandm anlamtm. Yani artk isteklerimi oldurtmayacaktm. O zaman bu çalmalar
da benim aradm deildi.
Bir de “Sen imdi bunlar anlayacak seviyede deilsin,”
sözlerini duyardm. Ben neydim ki onlarn anlatt
seviyeyi anlamyordum? Demek ki onlarn seviyesi
100

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen