Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 101insann örene örene ulaabilecei seviye idi,
Allah’n yaratt doal seviye deildi. Bu durumda,
demek ki, o çalmalar da bana göre deildi. Çünkü
ben örendiklerimden kurtulup Allah’n beni yaratt
doal halime gelmek istiyordum.
T Tablosu’nun sol tarafn yaamak istiyordum. Tablonun sa tarafndakileri örene örene hastalanmtm. Baka öreneceim bir ey kalmamt. Örendiklerimden kaçyordum.
Bunlar, birçok ey örenerek büyük eyler elde etmek,
güçlü görünmek isteyenlere göre olan, güzel kandrma
yöntemleriydi. çinde bir de yabanc memleketlere ait
isimler olunca anlamadan inanmaya meyilli kiiler için
de iyi bir kandrma yöntemi haline geliyordu. Ama benim için deildi. Artk bundan emindim.
O sralarda, ben, kefettiim çalma sistemiyle kendimle yüzlemeye balamtm. Yaknmda olan kiilerin yalan söylediklerini gördüüm bir gün, “Neden
etrafmda bu kadar yalanc insan var?” diye sordum. Bu
soruya içimden, “Kendi yalanclklarn görmen için,”
diye bir cevap almtm. Bu durumda hangi çalmalar
beni her gün, herkese söylemek durumunda kaldm
yalanlarmdan, en önemlisi de kendimi kandrdm,
kendi yalan hayatmdan kurtaracakt ki.
Her gün, her yerde özellikle Amerika’dan gelen kiilerin seminerleri vard.
Bir yandan kendi çalmalarm yapyordum. Bir yandan da bu seminerleri duyuyordum. O seminerlere
101

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen