Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 102katlan kiiler, “Seminer muhteemdi,” dedikten
sonra, muhteem olann ne olduunu anlatamadklar
için kendim gidip görmek istedim.
Bir gün gittiim bir seminerin sonunda, semineri birlikte anlatan kadn ile erkek ark söylemeye balad.
oke olmutum. Zaten seminerin o anna kadar bo
bo eyler anlatmlard, bir de sonunda çok çirkin bir
ses tonuyla ark söylemeye baladlar.
Bir anda kendi çalma kalitemi fark ettim. Ben kendi
çalmalarm yaparken korkularmla yüzlemitim.
Yaadm her olaydan ac çekiyordum. Yaknlarmn
hastalklar beni çok etkiliyordu. Sevdiim kiilerin bir
gün ölecek olmalar aklma geldikçe, hangi ortamda
olursam olaym hep mutsuz oluyordum. Ben böyle bir
durumda geldiim bir seminerde, kötü sesli bir kadn
ve bir erkein gereksiz hareketlerle ark söylemelerini
dinleyemeyecektim.
nsanla oynayan deil, insana yakan doal bir deiim aryordum. Müzik dinlemek isteseydim konserlere
giderdim.
Kendi yaptm çalmalarn neticesini aldm halde,
her söylenene, “Bir bakaym,” diye yola çkarsam, yolun sonu, tabii ki böyle bir komediye varr. Müzikle
tedavi diye bir ey uydurulmu. Her frsatta böyle
ortamlarn sonunda hep birlikte ark söyleniyordu.
Birkaç kere rastlamtm.
Müzik güzel bir ey ama onu güzel bir ortamda, güzel
duygular içindeyken, güzel bir sesten dinleyince güzel.
102

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen