Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 103Dertliyken müzik ve arklar ancak uyuturma yöntemi olur. Benim aradm, problemlerimi uyuturma
yöntemi deildi, gerçek bir deiimdi. Ben de bana
deiim verecek çalma sistemini zaten bulmutum.
Gittiim baka bir spiritüel seminerde, yine Amerika’dan gelen bir erkek ve bir kadn seminer verdi.
Seminere davullarla çkarak, dans ederek, bararak
herkesin içinde olduunu düündükleri hayvanlar
çkaracaklarn söylediler. Davullar çalp bir yandan
da devaml baryorlard. Benim anlamadm eyler
söylüyorlard. Bir ara kadn çok kzgn ve öfkeli bir
dille, Amerikan Bakan hakknda anlatmlar da yapt.
Ben hala bekliyordum. “Acaba hastalm geçirmem
için bana ne tavsiye edecek ya da insanlara kzmamam
için bana ne öretecek?” diye, semineri çok dikkatli
dinliyordum. Çünkü duyacam en küçük bir eyi bile
kullanmak istiyordum. Bütün derdim, “Acaba korkularm ve inançlarm dönütürecek baka bir eyler
daha bulabilir miyim?” idi.
Bu arayta bulduum ve kefettiim ise, insanlar
üzerinde oynanan oyunun oyuncaklarndan birinin
de spiritüel çalmalar olduu ve bunlarn çok çeitli
olduuydu. Hiçbirinin bir insana faydal olmas,
yani insan için doru olmas mümkün deildi. Ben o
seminerden, herkesin azndan çkan çeitli hayvan
seslerine arm bir ekilde, herkese hatta kendi
bakanna kzgn bir kadn, sahnede hayvan barlar
ile brakp çktm.
Hala merak ederim, neden insann içinde her insana
ait olan bir hayvan olsun? Yani hayvan neden insann
103

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen