Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 104içinde olsun? Çok eski devirlerde, ormanlarda vahi
yaamn içindeyken, herkes kendini bir hayvana yakn
hissetmi ve onu yaantsnda kullanm olabilir. O
devirlerde de havyan insann içinde olamaz. Bunlar
eski devrin inançlar. imdiki zamanda memleketlerin, ehirlerin, caddelerin ve evlerin içinde, benim
yaadm hastal, ailemle yaadm kavgalar, ilerimin iyi gitmemesini, skntlarm ve aclarm, eski
zamanlarda sahip olduum hangi hayvan içimden
çkacak da çözecek?
Bir zaman sonra birçok kiiye yaptrdm çalmalarda bu inançlarn kendi geçmi hayatlarndan geldiini görmülerdi. Bu inançlara, özellikle Orta Ça’da
yaadklar tarikatlarda inanm ve kullanmlard.
nandklar sistem ne ise, o hayatlarnda onlara güzel
eyler yaatmamt. nandklar eyler kendilerine
güzel bir yaam vermemiti. imdi, böyle çalmalara
rastladklar zaman tandk, bildik geliyordu. Bunun
için tekrar o ortamlarn içine girme ihtiyac hissediyorlard. Böylece bundan faydalanacaklar gün gelecek
diye biliyorlard.
Bu seminerlerden baka birçok grup duydum. Her
grupta bir kii medyumluk yapyordu. Medyumlar araclyla bilgiler geliyordu. O bilgileri uyguluyorlard. O
sralarda ben de kendi durumumdan bir çk aradm için bu tip gruplara çok sk rastlyordum. Neyse ki,
bu araylarm srasnda ilk algladm eylerden biri,
gelecek hakknda verilen bilgilerin doru olamayaca ve bu bilgilerin kesinlikle negatif oluumdan geldii
olmutu. Gelecekle ilgili yaplan her yorum negatif
oluumun oyunuydu.
104

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen