Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 105Daha evvel falclara çok gittiim ve onlarn söylediklerini bile, “Demek ki böyle olacak,” diye düünerek
uyguladm için bu konuda ilk alglamam gereken ne
dünyann gelecei ne de kendi geleceimle ilgili bir
eyi bilmemin mümkün olduu idi. Etrafta çoalan
bu topluluklara girerek kendimi daha fazla çkmaza
sokmamak için önce bu gerçekle yüzlemitim. Artk,
“Gelecekte ne olacak?”
“Benim geleceim ne gösteriyor?”
diye falclarn, astrologlarn karsnda, söyleyecekleri
tek cümleyi duymak için heyecanl bekleyilerim bitmiti. Artk kendimi bu oyuna getirmezdim.
Negatif oluum, bir medyum etrafnda birçok insan
bir araya getirerek, insanlara topluluk kurdurarak yine
toplu halde, istedii gibi yönlendirmi oluyordu. Bu
ekilde binlerce kiiyi hem medyum araclyla gelen
bilgilere hem de o toplulukta olan kiilere balam
oluyordu.
Böylece tek bir cümle ile binlerce insan birbirine bal
bir ekilde yönetiliyordu. Burada tek kandrma yöntemi, o kiiler dünyann gelecei ile ilgili bir yandan
korkutulurken bir yandan da kendilerinin ve yaknlarnn kurtarlacann söylenmesi. Medyumu telefon
hatt gibi kullanarak, sözde onlar kurtaracak yerden,
inandrmak istedikleri bilgileri veriyorlard. Herkes, o
bilgilerle kendini güvende ve seçilmi zannediyordu.
Bu topluluklara çarldm zaman kendime hep, “Benim bugün, bu saatte hem salmla ilgili hem ailemle
ilgili problemlerim var. Bu gidile ben zaten dünyann
yok olaca o tarihleri göremeyeceim. Ben imdi yok
105

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen