Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 108saymaya balyordu. Ben de onun sayd korku listesini
not alyordum. Sonra da o listedeki korkularm daha
evvel yaam mydm diye kendime soruyordum.
Yaadm bir günü hatrlarsam o günkü olay içinde
hissettiim duygumu bulup, korku dörtlüüne koyarak
dönütürdüüm zaman, artk beni korkutmak için söylenen sözün anlam kalmyordu.
Böylece bir zamanlar benim koruyucum zannettiim,
hatta bana yol gösteren zannettiim bamn üzerindeki balonun “korku bilgileri” gün geçtikçe azalmaya
balad. O srada, zihnimden gelen korku bilgilerinin
yannda, yaknmdaki kiilerin de ayn eyleri bana
söylemeye çaltklarn fark etmitim. Sanki cephe
her yönden kuatlm gibiydi. Her yerden ayn bilgiler
geliyordu. O srada söylenen ne ise, etrafmda ona uygun olaylar görmeye balamtm.
Zihnim beni parasz kalmakla korkuturken, aile büyüklerim, “Para biriktir, paran çarçur etme. Ban
sokacak bir ev al,” diyordu. Ben ne dediklerini bile anlamyordum. Ban sokmak, çarçur etmek ne demek
diye anlamaya çalrken televizyonda evi olmad
için sokakta yatan insanlar görüyordum.
Geleceimle ilgili korkutulduumu anlamtm. Benden evvel de ailedeki herkes gelecei için korkutulmutu. Bana uyguladklar zaten onlarn da iyi bildii
korkulard.
Negatif oluum güzel oynuyordu. Beni geleceimle ilgili korkutabilirse ölene kadar korku içinde yaayacaktm. yi bir yöntemdi.
108

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen