Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 109Ancak kendi çalmalarm yaparken insanlarn sokakta kalmalarnn, bakma muhtaç olmalarnn insann
doal durumu olmadn anlamtm. Yani insan olduu için bunlar bana gelmiyordu. Gördüümüz zaman
bizi korkutan bu yaantlar, o insanlarn inançlarnn
ve korkularnn sonucunda yaanyordu.
Hepimizin yaadklarnn, “doru olmayan inançlarmzn” ve “korkularmzn” sonucu olduunu artk biliyordum. O zaman da gördüklerimin benim bama
gelmesi imkanszd. Çünkü o durumda olan kiilerin
hangi inançlarndan dolay o hale geldiini artk biliyordum.
Mesela çocuklar tarafndan baklmam bir kii, bu
yüzden evsiz kald, sokakta kald, diye inandrlyorsa
bu doru deildi. “O kiinin sevenleri yok diye o durumda kald,” diyorlarsa bu da doru deildi. Olan bu
hal için birçok sebep söylenebilirdi, ama hiçbiri gerçek
deil.
O kii kendini neden bu kadar yok etmiti? O güne
kadar zihni onu nasl yönlendirmi ve nelerle kandrmt? Bu sorularn cevab gerçei gösterecekti.
Halbuki bu olaylar gösteren ve korkmamz salayan
negatif oluum, bizi birbirimize daha çok balamak
için, “Ailesi yok,” ya da “Sevenleri yok,” da onun için
diye kandryor.
Zihnimizin en önemli oyunlarndan birinin de kendimizin önüne hep bakalarn koydurmak olduunu kefetmitim. Negatif oluumun oyunu bu; bize
hep bakmamz gereken insanlar gösteriyor. Böylece
109

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen