Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 111Yaadklarmza bakarak zihnimizde kurulan bu a
kuvvetlendiriyoruz. Halbuki önce inanyoruz, korkuyoruz, sonra da inandklarmz, korktuklarmz yaantmz oluturuyor. Bizler de onlar yayoruz.
Böylece ileride bamza gelecekler için bir yandan
korkarak tedbir alyoruz; bir yandan da bize bakacaklarna inandmz için, çocuklarmz sahip olduumuz bütün varlmz ve imkanlarmz vererek
büyütüyoruz. Bunun için de ailelerin bütün kazançlar çocuklarnn okul ücretlerine gidiyor. Paralelinde
okul fiyatlar da her gün artyor. Olsun, onlar ileride
bize bakacaklar ya, en pahalsna gitsinler ki daha iyi
baksnlar. Bu durum, inançlarmzla bizi kurgulayan
negatif oluumun bizleri getirdii son nokta.
Her insan kendini iyi yaatmak için sahip olduu
imkanlarn, çocuklarn en iyi okullarda okutmak ve
onlarn isteklerini yapmak için kullanyor. Böyle yapt için de kendine imkan kalmyor. Yllar içinde
istediklerini kendine alamadn, istedii eyleri yaayamadn fark ettikçe içten içe kzgnlklar artyor.
Ama inançlar ve korkular yüzünden yapamamazlk
da edemiyor. Sonunda kendisine ypranm, hasta
bedeni kalyor.
Bizler de bu son ypranm, kendine bakamaz halleri
görünce, “Biz de yalannca böyle bakma muhtaç,
hasta olacaz,” diye inanmaya balyoruz. Evet, ayn
eyleri yapar, ayn eylere inanrsak hepimiz öyle
oluruz. Ama bu bizim insan olan gerçeimizin sonucu
deil, negatif oluumun bize inandrd ve oynatt
111

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen