Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 113geliyoruz. Bunun da adna “sevgi” diyoruz. nsann
sevgi ad altnda kendisini yardma muhtaç, aciz duruma düürmesi gerekmiyor.
Halbuki bir kii, yaants boyunca yaptklarn kendisi
için yapsayd ve kendisine kullansayd ve bakalarnn
kendisine bakacana inanmasayd zaten her yanda
çok verimli bir kii olurdu. Böylece ailedeki herkesin
birbirine bakma durumu olumadan, çeitli yalarda
birçok insann bir arada güzel yaad aile ortamlar
olurdu.
Bu, insann doal potansiyeli. Yani yalanp emekli olmak, hiçbir ey yapmaz hale gelmek, bakma muhtaç
olmak, Allah’n yaratt insann sonsuz potansiyeline
uymaz.
Ancak bu durum, negatif oluumun en sevdii haldir.
nsann yalanm, yorgun, hasta, emekli olmu,
böylece birilerine muhtaç hali negatif oluumun zihnimizden bize inandrdklar ile yaptrd yönlendirmenin sonucudur.
nsann muhteem potansiyelinin sonucu, emekli olmaktan memnun, hareketlerini yaparken zorlanan,
bitkin, hasta, yatakta uursuz yatar halde olamaz.
Allah insan bu sonucu elde edecek ekilde yaratmad. Ama Allah kart negatif oluum, eer insan kendi
söylediklerine ve kendi yönlendirmelerine inandrrsa
insana bu sonucu aldrr.
Ben uyandkça, gerçekleri fark ettikçe bu durumdan
tek bama çkm salayan, yani zihnimden gelen
113

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen