Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 114bilgilere ve akl aldm kiilerin söylemlerine inanmamam salayan, kendi gözümün açlmas ve o açkl koruma çabamd.
Oynanan oyunu yakalamtm. Yani inandklarmza
ve gördüklerimize göre kendimizce yaptmz yorumlarla kendimizi kandrdmza uyanmtm. Benim
gibi, “Ben yaparm,” özellii tayan birinin tekrar uyumas artk mümkün deildi.
Madem bugüne kadar, “Ben yaparm,” diye dolayordum, “Haydi bakalm, imdi de kendin için en büyük
hizmeti kendine yap. Artk ‘oyun’a gelme,” dedim
kendime, “Hayatnda ilk defa özgür ol.”
Gerçek özgürlüün “zihnin kandrmalarndan ve korkutmalarndan” kurtulmak olduunu anlamtm. Bu
özgürlük o güne kadar kendimi kandrdm, “Param
olursa özgür olurum,” veya “Mesleim olursa özgür
olurum,”lara benzemiyordu. Bu özgürlüü ilk defa yayordum. Kafamn içinde konuan yoktu. Yaadm
her ey kendi gözümle gördüüm, kendi kulamla duyduum, dokunduum, yaadm kadard. En önemlisi,
kendi ölçüm kadar karar verebiliyordum. Verdiim
kararm kimseye beendirmeye de çalmyordum.
Ben beendiysem tamamd.
Bu süreçte hem kendi yaptklarm hem de darda
gördüüm olaylar kendi gözümle görüp kendi kulamla duymaya çalyordum. Artk kendi kendime
olaylar hakknda yorum yapmyordum. “Ben biliyorum
böyle olacak,” dediim eylerin bamn üzerindeki
balondan geldiini anlamtm.
114

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen