Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 115Tahmin yürütmeyi, yorum yapmay brakmaya
çalyordum. Yine de yorum yaparsam, yaptm
yorumlar kendi çalmalarmda kullanyordum. nsanlar için yaptm her tarifte, her yorumda kendimi tarif ettiimi artk biliyordum. Kimleri nasl
tarif ediyorsam, tarif ettiim ekilde kendi yaadm
olaylar hatrlyordum. Bu olaylarda bakalarnda
tenkit ettiim eyleri yapmama sebep olan inancm
ve korkumu dönütürüyordum. Ben artk kendi tariflerime, yani kendi ön yarglarma böyle bakmay biliyordum.
Artk herkes için bol bol konuabilirdim. Azm kapamaya, söylemiyormu gibi davranmaya gerek yoktu.
Kim için nasl bir tarif yapyorsam ben de ayn eyleri
yapyorum demekti. Yaptm yarglara, “Aynalar” çalmasn uyguluyordum. “Ben hangi yaadm olayda böyle davrandm?” diye soruyordum. Bulduum
davranlarm dönütürdükçe kendim artk öyle davranmaz oluyordum. Ben deitikçe bakalar hakknda
yorum yapma becerim de gittikçe azalyordu.
Böylece gördüüm kiilerin, görmediim taraflar hakknda söylediim, “Ben biliyorum, onlar böyle,” sözlerim bittikçe kendi gözümün gördüü ve kulamn
iittikleri bana yetiyordu.
“Ben ‘biliyorum,’ ben ‘yaparm,’ ” inancmdan çkmaya çalrken unu fark etmitim. Benim kendimde
sevdiim en önemli özelliklerimden biri ilerimi güzel
organize ediyor olmamd. Bir gün içinde onlarca i
yapmaya konsantre olduum için ileri güzel sraya
115

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen