Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 119Bekleyen hiç olmadm ama yaptklarmn karln
beklediimi yaparken hiç fark etmemitim. Benim kzgnlm da yaptklarmn karln alamamaktanm.
Ben de yaptklarm karlksz yapyorum zannederdim.
Büyük bir kandrma yaamm. Buradaki kandrma,
benim karmdaki insanlar kandrmam deildi. Her
eyi karlksz yaptma inanarak kendimi kendim
kandrmm. Yardm ettiim ya da yaknlarm için bir
eyler yaptm zaman bir beklenti içinde olduumu
hiç bilmedim.
Negatif enerji insanlar birbirlerine muhtaç olduklarna inandryor ve birbirlerini bekleterek yaatyor.
Yapamadna inanan bir kii, yapabilen diye inand
kiileri bekliyor. Kendisinin yaptna inanan da
yapamayan birini bulmay bekliyor. Böylece, “Ben
yaparm,” inanc kendini iyi hissediyor. Ta ki yaptna
inanan kii, yapamayan için yaptklarnn karln
bekledii gibi bulamad güne kadar bu sürüyor.
Birbirimize kar oynadmz enteresan bir oyun.
Birbirimizi bu kadar kandrdmz bir oyunu oynamaya
da insan olarak hiç ihtiyacmz yok. Bu oyunda kazanacaklarmzn bizim insan olan doal halimize de bir
katks yok.
Ancak negatif oluum bizlere bir eyi inandrrken
zihnimizde çeitli düümler yapyor. Bilinçaltnda
daha evvel yaadmz olaylar srasnda bizde kalan
korkulardan faydalanarak onlarn üstünü örmeye
balyor. Bunlar daha evvel yaadmz için de söyledikleri yabanc gelmiyor. Böylece bizi inandrmas ve
yeni korkular kurgulamas hzl oluyor.
119

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen