Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 120Özellikle, geçmi hayatlarnda Atlantis uygarlnn
çöküünde yaam ve zihninde,
“Dünya yok oldu,”
“Ben kurtuldum,”
“Uzaydan gelen gemiler beni kurtard,”
“Ben ölmedim kurtarldm,” diye biten bir yaam olan
kiilere negatif oluum yeni inanç olarak,
“Dünya yok olacak,”
“Uzaydan gemiler gelecek, seni kurtaracak.”
“Sen özelsin,”
“Sen seçildin,” diyor ve onlar böyle inandrmas çok
kolay oluyor. Çünkü altyapda zaten daha evvel kurtarldna dair inançlar var. “Yaknda dünya yok olacak,”
dendii zaman zaten ilk inananlar onlar olabiliyor.
“Dünya yok olacak,” diye inanan, eski hayatlarnda
böyle bir yok olu yaadn zanneden herkesin
yanld bir ey vard. Çok sayda depremler, volkan
patlamalar, sular altnda kalnan yaamlar olmutu.
Ancak bunlar yaayanlar, o yaadklar ortamn tam
içindeyken, tabii ki bütün dünyann da yok olduunu,
ykldn ya da bütün dünyann sular altnda kaldn zannettiler. O srada, onlarn korku anlarnda zihinlerine giren negatif oluum, “Senin yüzünden bütün
dünya ykld. nsanlar senin yüzünden yok oldu,” diyerek buna inandrd.
Halbuki yaadklarmz, sadece kendi bölgelerimizin
ykmyd. Dünyann bütününde deil, sadece küçük
bir bölgesinde oland. Bugünlerde, birçok yerde büyük
doal felaketler oluyor. Sular altnda kalan bölgeler
120

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen