Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 121olduu gibi, depremde yklan binalarn altnda
kalanlar da oluyor. Onlar içinde bulunduklar felaketi
yaarken, “Dünya ykld,” diye biliyorlar. Ama gerçek,
sadece o an orada olan kadar.
Negatif oluum, olan bir olay bütüne yayabilmek
ve herkese korku verebilmek için yaanan bir olay
kullanyor. Bir olay göstererek o anda o olay yaamayan milyonlarca insan korkutabiliyor.
Oynanan bu oyunu kefetmem o kadar kolay olmad.
Ancak korkularm dönütürme isteim bana kendimde
olmadn düündüüm birçok inancm kefettirdi.
Yani kendimi o güne kadar hiç tanmamtm. Nelere
inandmdan haberim bile yoktu. Yaptm çalmalarmla kendimden bile sakladm inançlarm dönütürürken yeni kurgulanan, korkutulan, olacaklar diye bildirilen her bilgiye ne kadar açk olduumu fark ettim.
Bilgi ad altnda, dünyann bana geleceklere insanlar
inandrarak, hepimizi istedikleri gibi kullandklarn
fark etmitim. Üzerimize oynanan bu oyundan, geçmite yaadm ve bende korku ve inanç olarak kalan
bütün enerjilerimden, yaptm çalmalarla kendimi
kurtarmam gerekiyordu. Ben bunu anlamtm.
Yani ileride dünyann bana geleceklere inanp
sonra da kurtarc beklemem gerekmiyordu. Madem
anlatlanlardan korkmutum, o zaman, demek ki,
bunlar daha evvel yaamtm. Ben de daha evvel
benzer olaylar yaadm günlerde, kendi yaadm
korkularm ve inandklarm bulup dönütürürsem
121

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen