Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 125yapmaz, ancak o çocuklara ve onlarn yaptklarna kzgn olan baka bir kii yapar.
Yani biz insanlarn yaptklarn ykan Allah olamaz. Bizi
yaanan bu ykmlar Allah’n yaptna inandrmak
isteyen negatif oluumdur. Bunu çok hissetmitim. O
andan sonra bama kötü bir ey geldii zaman hem
zihnim hem de yaknlarm, “Allah böyle istedi, ksmet
deilmi,” dedikleri zaman çok net bir ekilde, “Allah
neden böyle bir ey istesin?” diye hep tepki verdim ve
Allah’la ilgili söylenen hiçbir eye inanmadm.
Çünkü negatif oluumun her frsatta beni Allah’a
düman yapmaya çaltna uyanmtm. Ykmlar da
Allah yapmyordu. Hepsi, Dünya’nn oluumunda olmas gereken, birbirini tamamlayan, bize hayat verebilmesi için olumas gereken tabiat hareketleriydi.
Yani tabiat da Allah da insann düman deildi. Her
hareket, her oluum, insana gereken ve verilen birer
hizmetti.
Ancak biz bunu insana yaplan zulüm olarak nitelendiriyorduk. Çünkü bu olaylar srasnda insanlar
ölüyordu. Ölen insanlar, ölümden korkmamz için çok
kötü bir ey olarak gösteriliyordu. Ölen insanlar gördükçe korkumuz artyordu. Bu sefer de “imdi, ölen
insanlar nereye gidiyor?” sorusu soruluyordu. te o
zaman, negatif oluumun en itahl cevaplar gelmeye
balyordu.
“Önce Allah’a yaptklar için hesap verecek, sonra da
o hesaba göre cennete veya cehenneme gidecek,”
diyorlard. Hani sokakta oynarken, “Baban çaryor,
sana soracaklar varm,” dedikleri zaman korkmaya
125

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen