Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 126balarz, hatta eve gitmek istemeyiz, “Geceyi sokakta
geçirsem de sabah babam ie gidince eve dönerim,”
deriz ya, ite ölüm korkusu dediimiz korku böyle olumutu. Eve gittiimiz zaman da babamzn, “Kalemimi
bulamadm, sen gördün mü?” diye basit bir sorusuyla
karlaabiliriz. Ama yaadmz o korkuyla saatlerce
neredeyse evden bile kaçacak hale gelmitik.
Korkular kefettiim zamanlarda ölüm korkusunun
gerçek bir korku olmadn kefetmitim. Çünkü
gerçek korku, yaadm olayla balar. Yaamlarm
boyunca, öldüüm zamanlarda hiçbir zaman Allah’n
hesap sorduunu yaamamtm. Geçmi hayat
çalmalarmda böyle bir yaanmlmla karlamamtm. Hele cennet ve cehennemi hiç yaamamtm.
Ama ölürken, zihnimden gelen bu korkuyla, ölümden
sonra Allah’n eline geçip hesap sorulmamak için
negatif oluumun eline geçmitim. Bu yaammda da
ölen büyüklerimden kimse, “Aman, ölmeyin! Allah çok
hesap soruyor,” diye, geri gelip böyle canl yaanm
bir bilgi vermemiti. Zaten böyle olsayd muhakkak
babam geri gelip beni uyarrd. Yani hiçbir zaman gerçei bilmedim.
Demek ki Allah kart olan negatif enerji, bilmediklerimizi kullanarak, bizi bütün yaamlarmzda ölüm
annda kendi oluumuna çekerek zihnimizi ele geçirmeyi baaryor. Ölüm annda bilmediim bir yere
gittiimi zannediyorum. Negatif oluum, zihnimizden
konuarak, sanki söyledikleri ile bize bilgi verdiini,
yardm ettiini zannettirdii için de negatif oluumu kendimize daha yakn hissediyoruz. Çünkü Allah
126

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen