Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 128“brakma” kelimesi vardr. Yaadm hiçbir eyi braktrmaz.
Böylece insan için en zararl iki inanca balanm oluyorum. Bir insann ölmek istememesi ve bunun için
direnmesi, onu bütün yaantsnda eline geçirir. Bir de
üstüne insann yaamdaki en doal hali, yaadklarn
tutmadan yaamak, hep brakabilmek ve yine yaamak
olduu halde, yani yaad hiçbir eye tutunmamas
gerekirken, onu ölümden korkutarak yaad hiçbir
eyi brakmamas gerektiine inandrm oluyor. Her
frsatta, “Brakrsan ölürsün,” ya da “Brakrsan yok
olursun,” der ve bunlarn üstünü doldurmaya balar.
Korkudan artk bu brakma kelimesine o kadar tutunuruz ki,
“Onu brakma,”
“Bunu brakma,”
“Ayrlmak isteyeni brakma,”
“Gideni brakma,”
“Paran brakma,” diye diye, sonunda biz fark etmeden
“Hastaln brakma,”
“Seni döven adam brakma,”
“Fakirlii brakma,” sözlerine kadar devam eder.
Kendi çalmalarmdan birinde, “Sevdiim eyi brakmayacam,” diye bir inadm bulmutum.
“Sevdiim eyler ne?”
“Neden brakmayacam?” diye sorarak çalrken,
bana bir eyleri önce sevdirip sonra da onu braktrmadn fark etmitim. Yani masum, güzel bir inanç
olarak balayan bu kandrmalarn, daha sonra,
“Tatl seviyorum, brakmayacam,”
“Yemek yemei seviyorum, brakmayacam,”
128

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen