Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 130hem de yaknm dediim kiiler için, kendimi ayr ayr
inceleyerek çaltrdm. Çalmalarm srasnda hepsi
için kendimce uydurulmu hikayelerim vard. Her eye
o kadar çok anlam vermitim ki hepsi sanki benden
önemliydi.
O güne kadar fark etmeden, yüzlerce eyi arkamdan
çekitire çekitire yaamtm. Beni yoran, hasta
eden, her eye bu kadar anlam vermi olmamd. Sanki
kendi insan olan doal halime vereceim anlamlar
kalmamt; ben hiçbir eydim, onlar her eydi. Zaten
negatif oluumun istedii de benim kendim için böyle
inanmamd.
Zihnimiz, bir yandan ölümden korkuturken, bir
yandan da en tehlikeli eyleri yapmamz için tevik
ederek zor anlar yaamamz için yönlendiriyordu. Volkanik dalarn eteklerinde yaam kurmamz bize kim
söylüyordu? Yükselen deniz hareketlerinin olduu
yerlerde yaamlar kurmaya nasl yönlendiriliyorduk?
Depremlerin olduu yerlerde çok yüksek yerleim
yerlerini, ne düünerek kuruyorduk? Karlarla kapl
yüksek dalara neden çkyorduk? Üstelik en tepesine bayrak dikmek neden önemliydi? Bunlar bize
kim yaptryordu? Sonra da ç altnda kalp, donarak
ölüyorduk. Bir insan, yapmamas gereken eyleri
yapmas için kim, nasl kandrarak ikna edebiliyordu?
Bütün insanlar, yani bizler, neden bu kadar çok yapmamamz gereken eyi yapmak için urayorduk? Bunun
için nasl inandrlyorduk? Negatif oluum bizi nasl
kandryordu?
Negatif enerji insan “stediini yarat,” diye inandryor.
130

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen