Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 134Yaadm, memnun olmadm her eyi deitirmenin
kendi elimde olduunu fark ettiim zaman, gerçekten
kendime yapacam en güzel hizmetin bana zarar veren
bütün inançlarm kefetmek olduunu anlamtm.
Böylece, “Haydi, sen de yap,” denileni artk inceleyip,
“Benim yapabileceim bir ey mi yoksa yapmam için
kandrldm bir ey mi?” diye sorgulayabilecektim.
Bu kararllkla balayan çalmalarm srasnda takldm, ilerleyemediim, kendimce zorlandm olaylar
srasnda kararllmn yardm ile hep keiflerde bulundum.
syanmn birinde, “AYNALAR SSTEM”ni bulmutum.
Yine isyanmn birinde, “KORKULAR” bulmutum.
Baka bir isyanmda, “BAIMLILIKLAR” bulmutum.
(*)
O güne kadar bamllklar içki, sigara gibi eyler zannediyordum. Bunlarn hiçbirini kullanmadm için
de kendimde bulduum bamllklar beni çok artmt. Bamn üzerinde gezen balonun içinden yazlar,
“beraber olmak”, “birlikte olmak” ve birbirimize
“yardm etmek” üzerine akyordu ki, herkes birbirine
bir ekilde balansn, birbiri ile birlesin.
Birlemenin, bir araya gelmenin ekli önemli deil. Bu,
çeitli ekillerde olabilirdi, yeter ki o insanlar kendi
balarna bir eyler yapamaz diye bilsinler ve böyle
inansnlar. O zaman insan, doal, muhteem insan halinden çkabilir. Ve tabii ki kar enerjinin eline, ancak
bu hale gelirse düer.
(*): Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt... kitabmda (Sayfa 133-134)
anlatlmaktadr.
134

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen