Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 136mucize. Sonra da “O ‘muhtaç,’ sen ona ‘ac,’ ona ‘yardm’ et,” diyor. Biz de acmann, yardm etmenin güzel
bir ey olduuna inanmaya balyoruz.
T Tablosunun Sa Taraf’ndaki yi Huylu-Pozitif
Düünce bölümünde yer alan acma ve yardm etme inançlarnn, pozitif düünce gibi gösterildii
halde, neden insan kart olduunu anladm. Çünkü
insan acnacak ve muhtaç olacak bir yaratm deil,
onun için acmak ve muhtaç olduuna inanmak negatif oluumun oyunu. nanrsam negatif oluumun
oyunca olurum.
Zihnimizin kandrmasyla “kurtaran-kurtarlan” ya da
“yardm eden-yardm edilen” diye inanarak birçok
kii bir araya geliyoruz. Ancak zaman içinde beraberliklerimizden beklediimiz sonucu, beklediimiz
gibi alamyoruz ve hem birbirimize hem de kendimize
kzmaya ve kendimizi suçlamaya balyoruz.
Birbirimize yardm etmek, birbirimize duyduumuz
ihtiyac karlamak için de bir araya geliyoruz ama bu
bir araya gelmelerimiz beklediim sonucu vermiyor.
Bu sefer de “Ben yapamadm, bakalar yapt,” diye
inandrlyorum. “Herkes doru seçimler yapyor, ben
yapamyorum,” diye inandrlyorum. Ayn anda yapamayan bir baka kiiye de beni göstererek, “O yapt,
sen yapamadn,” diyor olabilir. Çünkü inandklarmz
yaymak için bizleri birbirimize kar kullandn fark
etmitim. Yani devaml kandrlyorduk. Ben de yapamadm, yanl seçim yaptm zannederek kendime
kzdm fark etmitim.
136

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen