Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 139Gerçekten benim isteimse ben bunu kendim için
yapabilirim. “Peki, bugüne kadar neden yapmadm?”
diye sorduum zaman, yapmak istediim eylerle ilgili
beni korkutan birçok bilinçalt kaydm, yani beni durduran, “Yaparsan bana bunlar gelir,” diyen inanç listelerim çkt.
“Eer yaparsam unlar olur,” diye balayan birçok korku cümlesi vard. Bu sefer, her bir cümle için tek tek
çalma yaptm.
Öncelikle, “Böyle bir eye nerede, hangi yaadm
olayda inandm?” diye sordum. O olay hatrladm
zaman ilk aratrdm, o olayda gerçekten benim
inandklarm m olmutu, yoksa zihnim beni kandrp o
olan olay bana öyle mi göstermi ve inandrmt? (*)
“Çok para aileyi datr,” diye bir inancm bulmutum.
Bu inancmn nereden geldiini aratrrken aile büyüklerimin dalan aileler için böyle tarifler yaptklarn hatrladm. Yaptm çalmalarda hem kendi
ayrlklarma hem de yaknmdaki kiilerin ailelerinin
dalmasna çok parann sebep olmadn fark ettim.
Ben böyle inanmtm, ama bu inancm doru deildi.
Dalan aileler için bilinen sebeplerin doru olmadn, asl sebeplerin ne olduunu bilemeyeceimizi
fark ettim. O zaman benim “çok para” ile ilgili böyle
gereksiz bir inanca hiç ihtiyacm yoktu.
Baz olaylarda da yaanan olayn sebebini benim
baktm yerden göremeyeceimi anlamtm. “Ben
biliyorum, böyledir,” diye yaptm bütün tespitlerimi
(*): Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt... kitabmda (Sayfa 47)
detaylca anlatlmaktadr.
139

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen