Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 14fark ettim. Halbuki bakasnn söylediklerini yaparsam
bana ait olmayan, bilmediim bir ey yapyor olurum.
Zaten sonuç iyi çkamaz. Bu durumda bakasn
suçlasam bana ne faydas olacak.
Böylece sonuç zaten beklediim gibi çkamayaca
gibi, bir de o içine dütüüm sonucun içinden ancak
yine bakalarna fikir sorarak çkmaya çalabilirim.
Çünkü girdiim bu durum hakknda, giriteki hiçbir
fikir bana ait deildi. Çk da bana ait olamaz. Bu
da yaamn en tehlikeli halidir. Bu durum o kadar can
skc bir haldir ki bu sefer de fark etmeden, bana o
tavsiyeyi veren kiiye içten içe kzmaya balarm.
te yaknlarmzla ve aile içindeki kiilerle, hatta
arkadalarmzla yaadmz gizli küskünlükleri bunun için yaarz. Bize yapamayacamz eyleri tavsiye
etmilerdir. Çkamayacamz bir yere girmiizdir. O
tavsiyenin sonucunu da yaamaya balamzdr.
Biz küstüümüzü fark etmeyiz, ama aldmz sonuçlarn acs büyüdükçe bize o akl veren kiiye içten
içe kzmaya balarz. Sanki bir terazinin iki kefesinin
dengelenmesi gibidir. Acmza paralel kzgnlmz da
artar ve bir gün küçücük bir olayla patlayarak ortaya
çkar. Bu ortaya çk bazen bir hastalkla kendini
gösterir, bazen de yaknlarmz dediimiz kiilerle
yaadmz büyük kavgalarda gözükür.
Hastalk olarak ortaya çktnda kendimizce inandmz çeitli tedavi yollar ile daha büyük çkmazlara gireriz. Neyse ki ben öyle bir tedavi kapsndan
14

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen