Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 140korku dörtlüünü kullanarak zihnimden sildim.
Yaadm her olayda kendimce yaptm yorumlar
inancm haline gelmi. Yani önce olay yorumlamm,
sonra da kendi yorumuma kendim inanmm. Kendim
kendimi kandrp korkutmuum. Bulduum bu ekildeki gereksiz inançlarm korku dörtlüünü kullanarak
zihnimden sildiim zaman olayn benim hatrladm
gibi görünmediini fark ediyordum. Böylece tespit
ettiim inançlarm bir bir bitiyordu. Artk yapmak
isteyip de zihnimden gelen, “Yaparsan bana unlar
gelir,” listesi zaman içinde yaptm çalmalarmla
azalmaya balad.
Bir gün o istediim eyi kendime kendim yaptm
zaman da zihnimin beni daha evvel korkuttuu hiçbir
eyi yaamadm fark ettim. Gerçekten zihnim oyunbazd ve ii buydu. Ama ben bu oyuna artk gelmeyecektim. stediim eyleri ben kendime yapar hale,
artk kendim geliyordum. Bu da benim için çok elenceliydi. Sadece bana mani olan bir inancm ya da korkumu dönütürünce yaamak istediim eyleri yaar
hale geliyordum.
Zihnimin ne yaptrmak istediini artk çözmütüm. Hem
bamn üstünden akan yazlardan hem de bana akl
veren, inandm, yanmdaki yaknm dediim kiilerin
azndan, benim yapmak istediim eyleri yapmamam
için ayn bilgiler geliyordu. Yeter ki ben istediim gibi
hareket etmeyeyim, sonunda üzüleceim, zorda olacam ortamlara düeceim ekilde yönlendirileyim
ve kararlarm bu yönde vereyim.
Yani karar veren benmiim gibi gözükecek, ama aslnda
140

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen