Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 141ne karar verdiimi bile fark edemeyecek kadar büyük
bir kandrma ile o yola sokulacam. Negatif oluumun oluturduu, kurgulad ortam bu. Bizler de bu
ortama birbirimiz için iyi eyler yapabileceimize inanarak düüyoruz.
Tavsiye veren yaknlarm, o srada verdikleri tavsiyenin
sonucunu da çok iyi zannederek veriyorlard. Çünkü
onlar da zihinlerinde böyle kandrlyorlard. Benim
için iyi bir eyler yaptklarn zannediyorlard. Ben bunu adm adm yaamtm. Böylece dütüüm duruma
uyanmam on ylm almt. Yaayacaklarm için bütün
kararlar kendim verdim zannediyordum. Buna böyle
inandm bulduumda on yl geçmiti.
Ancak bu çalma sistemini bulup, kendimi çaltra
çaltra korkularm dönütürdükçe Dünya’da insan
üzerinde asl “oynanan oyun”un bir insann memnun
olaca, kendini iyi hissedecei ortamdan onu uzaklatrmak olduuna uyanmtm.
Böylece insan kendini kötü hissedecei ekilde yaamalyd. Güzel yaadmz ortam bize kötü göstererek olduumuz yerden rahatsz olmamz, en iyi
olduumuz yerlerden uzaklamamz salanyordu.
Çünkü kar enerji insann mutsuzluundan, acsndan, öfkesinden, en önemlisi de Allah’n yaratm olan
insann dütüü “aciz” halinden besleniyordu.
Ben bunu iyice anlamtm. nsan alt ederek Allah’
alt etmi olacakt. Ben oynanan bu oyunda bunu anlamtm. Ancak imalatmz çok iyi ve tam olduu için bu
hiçbir zaman olamayacakt.
141

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen