Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 142nsan kendi yapabildii kadarn yapsa ve yaptklarndan memnun olsa, kendini iyi hissetse kar enerji, yani negatif enerji beslenemiyor ve yok oluyordu.
Kendi yapabildiklerimizle yaarken bir anda, “daha”
ve “en” kelimeleri ile çok kolay oyuna geldiimizi fark
etmitim. “Daha” kelimesi, yaknmzdaki kiilerin basks ile de tüm hayatmzda bizi içine çekmeye devam
ediyordu. “Daha oyunu”nun içine dütükçe, her zorda
kaldmzda yeni bir “daha” karmza çkyordu.
Böylece hiç durmadan, bir yere doru sürüklendiimi
fark etmitim. Böylece her an, artk bizim bilmediimiz
yerlere doru ilerlemeye balyoruz. Bu ekilde bilmediimiz bir alanda mücadele ederken de o yeni ortamn yaptklarna uymalyz.
Mesela yava yava, güzel giden iimin zaman içinde
kendi doal ritminde büyümesinin tadn çkararak
yaayacam yerde, bir anda zihnimden, “ini ‘daha
büyütmen’ lazm,” diye sanki bir talimat geliyor. Ayn
anda da etrafta ksa zamanda iini büyütmü gözüken
insanlar belirmeye, benim görü alanma girmeye balyor. Ne kadar dirensem de bir açmdan, bir zaman
sonra yakalanyorum.
Genellikle açklarmz, zaten çocukken de altmz,
birbirimizle mukayese edildiimiz ve birbirimizle rekabet içinde büyütüldüümüz için hemen kendini
gösteriyor ve “Ben de yaparm,” dememiz çabuk olabiliyor. Hiç düünmeden ve hiç korkmadan borca girebiliyoruz. Zihnimizden tevik de ediliyoruz.
142

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen