Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 144“Sen yaparsn,” diye daha evvel inandrd için de
hemen harekete geçebiliyoruz. Batmzn balangc da böylece gelmi oluyor. Yani kendi imkanlarmz
ve kendi yapabileceklerimizin bana, “daha” ve “en”
kelimelerinin ilavesi ile balayan serüven, borçlar, batlar, iflaslar ve hastalklarla son buluyor.
Kendi çalmalarm yaparken kendi geçmiimde ne
zaman ne yapmaya balasam, ksa bir zaman sonra,
“daha” ve “en” talimatna geçtiimi fark ettim. Yaptm yerde, yaptm kadar kalamamtm. Tabii ki
hepsinin sonucu da inandm, zannettiim, yani beklediim gibi bitmemiti.
Yaptm iler kendi ritminde ben yaptkça ilerlese,
zaten “daha” ve “en” kelimeleri olmadan geliir. Ben
de o zaman yaantsndan memnun, güzel ve salkl
yaayan bir insan olurum. Bu hal negatif oluumun
iine yaramaz. En ksa zamanda beni kandrmas gerekir.
Çalmalarm srasnda, benim “daha” ve “en” için
kanmam salayan inançlarm bulup dönütürdüm.
Bunlar ilk anda bana çok doru ve güzel inançlar gibi
gelmiti.
“Daha çalkan olursam sevilirim,”
“En iyi ben olursam isteklerimi yaptrrm,”
“En iyi insan ben olacam,”
“En iyi insan olursam benim dediklerim olur,” gibi banda iyiymi gibi balayan, sonunda hep,
“Benim dediklerim olsun,”
“Benim isteklerimi yapsnlar,” diyen bir plan çkyordu.
144

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen