Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 146bana ait olduuna inandm kiileri ve yaadm
zenginlikleri kendisinin verdiini, artk onlar vermeyeceini söylüyordu. Yani artk korkutma söylemini
büyütmeye balamt. Daha sonralar fark ettiim
ise, zaten herkesin zihnine böyle bilgiler yollayarak,
kandrarak korku yaatyordu. Bizler de korktukça zihnin verdii yeni talimatlar yapmaya balyorduk.
Ben de o güne kadar deien inançlarmn sayesinde
yaadm her eyin benim sayemde olduunu artk
biliyordum. Yaadm iyi eyleri kiilere mal etmeyi,
yaadm kötü eyler için de suçlu aramay çoktan
brakmtm. Yaadm her eyi kendi inançlarmdan dolay yayordum. Yaadklarm beenmiyorsam
“inançlarm brakacaktm” ve “korkularm dönütürecektim.”
Her ey benim elimdeydi. Benim için bir bakasnn
yapabilecei bir ey yoktu. Yani zihnim artk beni
kandramaz ve tehdit ederek korkutamazd. Onun gücü bitmi, benim kararlarmn doal gücü kalmt.
Kararlarm be duyumun yardm ile kendim verdiim
zaman en büyük güce sahip olduumu artk biliyordum. Asl güç insann be duyusuydu. Bu da zaten güç
deildi. Biz zaten böyle yaratlmtk. Bu, bizim doal
halimizdi. Yani güç yoktu.
Güç diye bildiim eyleri madde madde yazdm. O güne
kadar hangi problemimde güç diye inandm neler
bana faydal olmutu diye inceliyordum. Bu inancmla
yüzleirken hep çok aryordum. O kadar inanmtm ki, hiç iime yaramadn fark etmemitim bile.
146

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen