Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 149gören ve yaayan insanlardan dinlemeye özen gösteriyordum. Kulaktan kulaa nakledilen bilgilere itibar etmiyordum. Hele olaylar yaam kiilerden
dinlemeden, “Duydum, böyleymi,” diyenlere hiç
inanmyordum.
En önemlisi onlarn söylediklerini de bir baka ortamda baka insanlara nakletmiyordum. Artk azmdan
çkacak, zihnimden geçecek fikirlerime çok dikkat
ediyordum. Kendime her seferinde, “Emin miyim?”
diye soruyordum. Çünkü kendi düüncelerimin ve
kendi fikirlerimin çok önemli olduunu fark etmitim.
Azma her geleni, kulama her söyleneni dikkatli
takip ediyordum. Kendimin her halinden “sorumlu”
olduumu, hatta yaammda tek sorumlu olduum
eyin bu olduunu anlamtm.
Artk kulaktan kulaa yaylmak istenen bilgiler için
“yayn arac” olmaktan çkmtm. Bu basit bir eymi gibi görünse de benim kendi yaantm için çok
önemliydi. Doru olmayan bilgilerin yaylmasna arac
olmayacaktm. Çünkü böyle bilgilerin oyun alannda
taraflar arasnda kurgulandn ve ona göre programlandn anlamtm. Ben oyun alannn oyuncusu deildim. Taraflardan biri deildim. (*)
Oyun alann izleyerek ama oynamadan gerçek yaam yakalamtm. nsanlar aracl ile yaylmaya çallan gerçek olmayan haberler ve “Duydunuz mu neler
olmu?” diye anlatlanlar artk benim iime yaramyordu. Herkesin korkutulmas için oynanan bu oyunda
(*): Nil Avunduk! Oyun’u Anlatt... kitabmda (Sayfa 13-18)
anlatlmaktadr.
149

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen