Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 15“U dönüü” yaparak kurtuldum. (*)
Halbuki yaayacam olaylar için kendim karar verirsem, benim kendi kararlarmn sonucu beklediim gibi
çkmasa bile, var olan kapasitemle kendimi sorunumun
içinden ben kendim çkarabileceimi anlamtm.
Hatta kendi kararmla girdiim bir olayda yaadm
sonuç için bile kendime kzamadm fark etmitim.
Kendim karar vererek baladm ileri, bandan
sonuna kadar kendi ölçüm kadar yaadm için bana
her hali güzel gelmi. Sadece sonuç beklediim gibi
çkmam.
Yaayacaklarm için önceden yaptm tahminlerin
hiçbir zaman çkmadn, önceden olacaklar göremediimi, özellikle beklediim sonuçlar hiç yaamadm fark etmitim. Bu, benim için ilk defa yüzletiim
büyük bir keifti. Çok armtm. O güne kadar
tahmin ettiim her ey çkt zannediyordum. Buna o
kadar inanyordum ki çkmadn anlamamtm bile.
Her olayda ya da yapmak istediimiz her ey için
hepimiz bilirkiiydik. Devaml herkesin, “Biliyorum,
böyle olacak,” dediini görmütüm. Hepimiz daha bir
ey yapmaya baladmz anda sonucunu biliyorduk.
Zaten harekete de bildiimizi düündüümüz sonuca
göre balyorduk. Sonuçtan hep emindik. Tahminlerimiz çkmad gün bile çktn zannederek
yayorduk.
Herkes her eyi önceden biliyordu. Ama kimsenin,
“Biliyorum,” dedii çkmyordu.
(*): Nil Avunduk! Bir sorum daha var?... :) kitabmda (Sayfa 15-16)
anlatlmaktadr.
15

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen