Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 157Bu, bir insann gerçekten korkmas gereken bir durumdu. O güne kadar hiç görmediim hiç tanmadm bir eyin dediklerini yapyordum. Bana, “imdi
bunu yap,” diyordu, yapyordum. “imdi hayal kur,”
diyordu, hayal kuruyordum. “imdi hayallerini geni
tut, onlar oldurtmak için mücadele et,” diyordu, onu
yapyordum. Ama bana bunlar yaptran hiç görmemitim.
Bizi ya da beni, bugüne kadar kim veya kimler ele
geçirmiti? Ben kimlerin yaatmak istedikleri oyunun
oyunca olmutum? Yaantm kimin elindeydi? Bana
bu kadar tehlikeli eyler yaptran nasl bir oluumdu?
Ben bir gün içinde verdiim bir kararla hiç tanmadm, bilmediim bir memlekete gidip hiç tanmadm,
bilmediim bir ailenin içine girmitim. Onlar ailem
diye biliyordum. Onlarla da güzel yaamtm, ama bu
ne cesaret! Beni bu kadar gözümü kapatarak cesaretlendiren nasl bir oluumdu? anslydm ki az zararla
hafif atlatmtm. Ama bir insan bu kadar cesur olabilir
mi? Hiç bilmedii yerlere yaamak için gider mi?
Kendi bulunduum yerde ne yetmemiti de böyle bir
karar vermitim? Tabii ki bu oluumlar ve zihnimizle
yönetildiimizi bilmediim günlerde böyle sorular
soramazdm. Zaten aklma da gelmezdi sormak. Zaten
neden soraym ki; kendim düündüm, kendim yapmak
istedim zannediyordum. Meerse aklm negatif oluumun elindeymi. Ben inançlarm ve korkularm dönütürerek, ite asl bu hapishaneden çkmtm.
Bir hastalk anlatyorlard. Hasta olan kii, olmayan
157

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen