Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 16Söyledikleri çkmad halde, onlar yine, o srada
baka bir ortamda yeni olacak bir eyleri söylemeye
devam ediyorlard. Yani hiç durmadan, ara vermeden
hep olacaklar biliyor ve söylüyorlard.
Kendi çalmalarmda, korkularm dönütürdükçe
deien algmn yardmyla yaayacamz eyleri ve
olacaklar önceden bilmemizin mümkün olmadn
alglamtm. Her eyi önceden ne olacan bilmeden
yayorduk. Olacaklar bildiine inandmz kiilerin de bilmediini, ama onlar, “Ben bilirim,” diye
inandklar için, “Ben bilmem,” diyenlere akl verdiklerini anlamtm.
O sralar kendi çalmalarm çok dikkatli yaptm günlerdi. Kendimde kefettiim her eyi daha sonralar
etrafta dier insanlar nasl yapyor diye inceliyordum.
Gerçekten açk gözle baktm zaman gördüklerim
çok enteresand. Biz koca koca insanlar, her olay için
aklmza ne gelirse söylüyorduk. Sanki sohbet ettik
demek, karlkl, olacaklarla ilgili bilgilerimizi yartrdk demekti.
Bir ey daha fark etmitim. Ortam ve kiiler deitii
zaman da daha evvel söylediklerimizi deitiriyorduk. Yani deien ortama göre ayn olay için baka
eyler söylüyorduk. Bundan da unu anlamtm. Kimsenin söyledii kendi fikri deildi. Her ortama göre
düünceler deiiyordu. Herkes karsndakine göre
konuuyordu.
Duruma göre, konuan kiiler, gözüne girmek istedikleri kiiler için, onlarla ayn fikirde olacaklar eyleri
16

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen