Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 162Ben bu oluumdan kendimi kurtardm. Artk sadece
be duyumun bilebilecei eyleri yaadm için kendi
gördüüm, kendi duyduum, kendi dokunduum,
kendi elime alacak kadar yakn olan eyler benim yaantmn içinde. Onun dnda olan her eye kar duyduum korku ve beraberinde beni kurtaracak birisini
beklemek, bakasnn söylediklerine kanmak ve “Onlarn yaptklarn ben de yapacam,” demek, benim için
bitti.
Artk yaantm çok güzel yaayabilirim. Bu zor deil.
Zor olan, hiç görmediim, bana ait olmayan ve benim
yaayabileceim eyler olmayan her eyi bana yaptran zihnimin oyunuydu. Bugünlerde herkes gökyüzüne
bakarak kurtarc bekliyor. Halbuki bu inançlar veren,
inandran ve bekleten zihnimizden kurtulmak tek kurtulu. Benim için tek kurtulu bu.
nsanlar evlerinden hatta evlerindeki bir odadan bile
çkmadan zihinlerinde yaatyorlard. Herkes zihnine
hapsolmutu. Sosyal medya aracl ile bakalarnn
hayatlarn takip ederek kendileri yaam gibi fikir
ileri sürebiliyorlard. Kendilerini onlarn yerine koyarak, “Ben olsam unlar yapardm,” diyorlar ama bunu
sadece evde otururken söyleyebiliyorlard. Kendileri
yapmak istedikleri zaman da zihinleri onlar yapmamalar için korkutuyordu. Böylece yapamayan, sadece
özenen, hep kzgn ve kendini kötü, ie yaramaz hisseden insanlar artyordu.
Hayal kurmaya tevik ederek hayallerimizin arasna
yapmamz istedikleri eyleri de çok kolay yerletiriyorlard.
162

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen