Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 166Biz aileler de çocuklarmz okutacaz diye varmz
youmuzu verirken, en önemli özelliimizi de veriyoruz. Kendi varoluumuzu veriyoruz, hem de bunu,
“Eitimli olmazsak var olamayz,” inanc ile yapyoruz.
Kendi eitim yllarmzda yaadmz ve hala kendimizi
kötü hissetmemizi salayan özel eitim ve testlerle
“Ne yapabiliriz? Kabiliyetimiz ne?” gibi aratrmalarn
içinde kobay olduumuzu hatrlarsak çocuklarmza
yaplmasna izin veremeyiz. Okulda hocalarmn,
“Senin kabiliyetin bu, bunlar yapabilirsin,” dedikleri
hiçbir eyi yapamadm. yi ki onlara inanmamm. Yoksa yapamadm diye hep kendimi kötü hissedecektim.
imdi algladm ise, hiçbir insann ve hiçbir sistemin
bir çocuun neyi yapabileceini bilemeyecei. Çünkü
her insan, yaam ilerlerken kendince gözlemledii,
etkilendii konulara doru hareket eder. Eer taklit
yapmyorsa bir zaman sonra kendine uyan her eyi,
yine kendi kefeder. Eer taklit yapyorsa zaten hiç
bulamaz.
Bu taklit yapan kii, en özel eitimleri almtr, onun için
de taklitçi olmutur. Çünkü iyi eitim demek, her bir
kiiye bir öretmen düüyor demek. Bu da o çocuun
bann üstünde buluta bile gerek olmamasdr. Yani
zihin bulutu yannda dolayordur. Yanndaki kii çocua devaml yapacaklarn söyleyecei için taklitçi
olacaktr. Çünkü söyleyen kii, bildii eyleri, gördüü
eyleri söyler. O kii de bu konuda eitimlidir. Yani
olmasn söyledii, o yönde eittii çocua, öretmeni
bildii eylerden örnekler vererek yönlendirecei için
birbirinin taklidi olan çocuklar yetiiyor. Bunun da
166

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen