Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 167adna iyi eitim deniyor. Yani insan yok oluyor, yaptrlmak istenenler var oluyor. Bu sefer de eitim yolu
ile oluyor.
Halbuki insan önceden kimsenin tahmin edemedii
eyleri yapabilendir. Öyle zengin yaratlmtr ki taklide
ihtiyac yoktur. Yapabilecei eyler insan says kadar
çok, deiik, zengin, kendine hastr. Bir yapan örnekten, yapan yeni kiiler çoaltlamaz. Yaplan eyler
insan says kadar çeitlidir. Bu çeitlilik imdilerde yaanmyor, çünkü bütün çocuklar ayn eyleri yapyor.
Ben örenci says seksen olan bir snfta okuduum
için çok anslym, bamda bir öretmenle gezmedim
ya da söylediklerini hiç dinlemediim için varlklarn
fark etmedim.
Yaptmz çalmalarda çocukken duyduumuz, inandmz bir kelimenin bile bütün hayatmzda yaadmz aclarn sebebi olduunu görmütüm. Tek bir
cümlenin üstüne kurulmu birçok yaanm ac vard.
Bize, “Yapmalsnz,” diye söylenenleri yapamadkça,
bir de hayallerimizi geni tutarak isteklerimizi arttrdkça onlar bizim için yapabilecek insanlar aryoruz.
Ya da geni tuttuumuz hayallerimizi kendimiz yapmak
istediimizde de yapamyoruz.
Yani yapamayacamz eyleri hayal edip, yapamayacamz eyleri istedikçe kzgnlmz artyor. Kendimizi ie yaramaz, bir ey yapamaz gibi görmeye
balyoruz. nsan üstünde oynanan her oyun, sonunda
insan çkmaza sokuyor.
167

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen