Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 17söylüyor, bazen de karlarndaki kii ile çatmak
ve onun doru olmadn ispatlamak için baka bir
ekilde söylüyorlard. Yani herkes azna geleni ortam
deiikliine göre deitirerek söylüyordu. Bu kiiler, o
kadar emin konuuyorlard ki herkes onlarn bildiini,
böylece gelecekte olacaklar da örendiklerini zannederek, duyduklarna göre kendi yaantlarna ekil
veriyordu.
O sralarda söylenen her eyi takip ediyordum.
Gelecekte olacaklar bilen yoktu. Söyledikleri olmuyordu. Sadece, “Ben bilmem,” diyen, kendince bir
bilen bulduunu zannederek ona ne yapacan
soruyordu. “Ben bilirim,” diyenler de çok tehlikeli
bilgiler veriyorlard, en önemlisi de söyledikleri, anlattklar eylerden çok emin olmalaryd. Herkes de
ald bu bilgileri hiç düünmeden kendi yaamnda
kullanyordu. Büyük bir kargaa vard. Birbirimizi olacaklarla ilgili devaml korkutuyorduk.
Kendi çalmalarm yaparken baka insanlarn tavsiyeleri ile yol almann ne kadar tehlikeli olduunu
anlamtm. Tehlikesiz olan ise kendi kararlarmzla
kendimizin yapabildikleriydi. Kendi kararlarmzn sonucunda yaadklarmz için kzacak kimse kalmyordu.
Asl kzgnlklarn bittii yer burasyd.
Oysa bakalarnn tavsiyesi ile girdiim yolun bozuk
sonucundan beni yine o kiiler çkarmalyd. Ama
onlar da söyleyip gitmilerdi. “Onlar,” dediklerim
yoktu, zaten hiç olmamlard.
Bir yerlerde hep ne yaplacan, ne olacan söyleyen
17

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen