Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 170zihnine ise “Onu dinleme, istediini yap,” diye bilgi
geliyor. Bu durumda iki taraf oluuyor. Ve her iki
taraf da “Ben kazanacam, benim dediim olacak,”
mücadelesi veriyor. Sonunda herkes kendisinin hakl
olduunu ispat etmeye urayor. Ortada olay bile yok
ama herkes hakl.
Böylece, “Biz aileyiz,” dediimiz ortamda anne, baba
ve çocuklarn mücadelesi yaanyor. Baktnz zaman
ortada bir olay bile yok. Herkes zihninden gelen bilgilerin kurban.
Kendimde kefettiim bu inançlardan çkmak için verdiim ura srasnda, etrafta olanlar da daha net fark
eder olmutum. Yani kendimdeki oyunlar çözdükçe darda herkesin nasl oyuna geldiini fark ediyordum.
Ama benim hedefim darda oyuna gelenle uramak
deildi. Önce kendi evimin içini temizleyecektim.
Darda gördüklerim, sadece kendimde kefettiklerimin dorulamas gibiydi. Dier insanlarn yaadklarn
ben kendim deitikçe daha net görebiliyordum. Artk
içimden bir tarif çkmyordu. Yorum yapamyordum.
Çünkü o ana kadar yaptm her yorumun ardndan,
kendim o yorumlar neden yaptm bulup dönütürmütüm. Artk benden öyle yorumlar çkmyordu. Gördüklerime ilikin bir yorumum yoktu. Sadece
kendime doru uygulamalar yapm olmann rahatl
vard.
Herkes zihninden ald talimatlara göre yayordu. O
talimatlara göre de duygular hissediyordu.
170

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen