Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 171En mutlu olacam gün zihnimden, “Ama o yok,” ya da
“Ama senin yok,” gibi o ann keyfini bozacak bilgiler
geliyordu. O güne kadar, ben de beni böyle kandran
zihnimin söylediklerini yayordum, yani beni mutlu
edecek ortam yaayamyordum.
Böyle olduunu fark ettiim günlerden birinde, ailemden bir kii ile sabah tartmtm. Evden giderken çok
kzgn gitmiti. Ben de bütün gün üzülerek yaamtm.
“Keke böyle söylemeseydim onun da bütün gününü
bozdum,” diye düünmütüm. Böyle düünerek çok
kötü, mutsuz bir gün geçirmitim.
Akam yannda birkaç kiiyle döndü. Arkadalar
ile bütün gün çok güldüklerini ve çok elendiklerini
anlattlar. Hepsi çok güzel bir gün geçirmiti. Onun
gününün kötü geçmesine sebep oldum diye üzülmem
doru deilmi. Ben o srada gerçek olan ne ise onu
bilmiyordum. Zihnim bana kendimi kötü hissedeceim her eyi söylemiti. Ben de ona inanarak günümü
onun inandrd ekilde geçirmitim.
Böylece bir kere daha çok iyi anladm ki, kendi kendime
tahminler yürüterek kendi yaantm bozmayacaktm.
Tabii ki bu kararm uygulamak çok kolay olmad. Çünkü
üzüldüünü düündüüm, onun için de kendimi kötü
hissettiim o kiiye ihtiyacm olduuna inanyordum.
Kim için üzülüyorsam, kime kzyorsam, ona ihtiyacm
var diye bildiim içindi. Ben de kim için üzülüyorsam,
hatta kimin iyiliini düünüyorum diye hissedersem
kendime, “Neden ona ihtiyacn var?” diye soruyordum.
171

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen