Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 172Çou zaman herkes için baka baka ihtiyaç listeleri
çkyordu.
“O kii olmazsa bana neler olur?” ya da “O olmazsa
ben neleri yaayamam?” diye sorarak kendimle hem
yüzleiyordum hem de beni korkutan inançlarm bir
bir dönütürüyordum. Çalmalarmn ilerledii günlerden birinde, telasz, çok sakin ve yaptklarma
hakim bir halimi fark ettim. Kendimin bu haline çok
ararak, “Bana ne oldu?” diye sorduumu hatrlyorum. Çünkü bu halim, kendim için bildiim, tandm
bir hal deildi. Sanki biraz yabancyd bu halim bana.
Sonra unu fark ettim. Herkese olan ihtiyaç listem
bittikçe peinden koacam, takip edeceim, ilerini
yapacam, gözlerine gireceim kiilerin says azalmaya balam. Olan bu. Ben de sakin sakin yayorum.
Oraya buraya nefes nefese komuyorum. Sadece yapmam gerekenleri yapyorum.
Sakin sakin yaayabiliyorum çünkü bamn üstündeki
balondan gelen talimatlar kalmam. Ben korkularm ve inançlarm dönütürdükçe gelen yazlar benim
hareketlerime etki edememi, ben de kendi gördüüm
ve duyduum kadar, zaten sahip olduum müthi insan özelliimle güzel güzel yaar olmuum.
Artk geriye bu halime almak kalyordu. Bu deiimimin yaknlarma tuhaf geldiini hatrlyorum. O sralarda kimsenin benden beklediklerini yapmak içimden gelmiyordu. Onlar da bana devaml, “Sen eskiden
böyle yapardn,” diye yaptklarm anlatyorlard. Sanki
o yaptklarm daha iyiymi gibi davranyorlard.
172

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen