Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 173Ben de onlara, “Öyle yapmam iyi oluyor muydu,
memnun oluyor muydunuz?” diye sorduum zaman
sorumun karsnda ararak, “Hayr, iyi olmuyordu,”
diye cevap veriyorlard. “Peki, madem iyi olmuyordu,
imdi neden yine öyle yap diyorsunuz?” diye sorduumda, “Biz sana öyle altk, bu halin houmuza
gitmiyor,” diyorlard. Tabii ki ben de bu aldm cevaplar sorguluyordum.
Kimler bendeki hangi deiiklikten holanmamt?
ncelemem gerekiyordu. Çünkü yaptm çalmann
en önemli özellii, “benim içimden hissetmediim,
inanmadm hiçbir ey için itiraz almayacak olmam”d.
Yani biri beni bir eyi “yapmadm” için suçluyorsa,
“Onun istediini yapmam gerekiyor,” diye hala inanyor olduum içindi. Demek ki daha, “Yapmalym,” dediim eyler vard.
Böylece çalmalarma bu bakla devam ettim. “Hala
kimler için neleri yapmam lazm, yani neler benim
‘görevlerim’ içinde?” diye incelemeye baladm.
Bulduklarm çok artcyd. Zaten, “Her eyi ben
bilirim, her eyi ben yaparm,” diye inandm için,
“Etrafmdaki herkesi memnun edecek eyleri onlar
için ben düünüyorum, ben biliyorum ve onlar için
ben yapabilirim,” diye hareket ediyordum. Bu halimi
durdurmam ve herkesin kendi yapacaklar veya yapmayacaklar eyler için onlar rahat brakmam gerekiyordu.
lk zamanlar zor oluyordu. Ama daha sonralar yaptklarmdan memnun olmadklarna uyandm. Yani onlar
mutlu edeceimi zannederek yaptm eyler onlar
173

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen