Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 176etmek istersem onlara ne istediklerini sorabilirim,
diye düündüm. Böylece isteklerini söylerlerse düünmeme gerek kalmadan, onlar için daha kolay yapabilecektim. Ama ne yazk ki beklediim gibi çkmad. Onlar
mutlu edecek eyleri, ben onlar için yapamayacaktm.
Onlar benim yapabileceim eyler deildi.
Meerse, “Ben onlar için yaparm,” diyen zihnim beni
kandryormu. Ben de yapabilirim zannediyormuum.
Benim algladm ise, onlarn mutlu olacaklar eyleri
sadece kendilerinin kendilerine yapabiliyor olmasyd.
Bu da insan yaratmnn özelliinden geliyor. Ben her
gün de urasam, her eyi de yapsam benim yaptklarm onlarn istedii ey olmayacakt. Onlarn istedii
eyleri de ben onlar için yapabilecek kapasiteye ve
özellie sahip deildim. Böyle bir kapasite insan olmamzn özelliklerinde yok. Yani birbirimiz için bir eyler
yaptrmaya çalan zihnimiz, bizimle oynuyor.
Yani yaam kiiye özel tanzim ediliyor. Dardan müdahale etmek iyiymi ve yaplanlarla mutlu olunuyormu gibi göstermek negatif oluumun ii. Gerçek
böyle deil. Gerçek, ne yaparsan yap kimseyi mutlu
edemeyecein, memnun edemeyecein ve muhakkak
baka “olmam” bir eyle bir dakika sonra geri dönebilecei.
Herkes kendine iyi gelecek eyleri kendi yapabiliyor.
nsan bu mükemmellikte yaratlm. Bunu idrak ediimle beraber, o güne kadar hissettiim suçlanma duygum nihayet bitmiti. Bakalarnn yaad olaylardan
ben sorumlu deildim. Benim yaadm olaylardan
176

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen