Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 178eylerle, ayn anda ikimizi de oyuna getiriyor. Zaten
o kiiye, “Sana yardm ediyorum,” diyerek yaptm
tavsiyeleri de bana negatif oluum bildirdii için, o kii
de ben ona yardm ediyorum diye inand için hemen
söyleneni yapyordu. Yani beni kullanarak istediini
ikimize de yaptryordu.
Ben bir insan “kurtarabileceime” inanyorum. Dier
kii de ona bir “kurtarcnn” gelip yardm ettiini zannediyor. Yani bir tala iki ku vuruyor.
Böylece negatif oluumun, “Kurtarc var,” ve
“Kurtarlmak var,” oyunu hep canl kalyor. Bakalarna
yardm etmeyi görevim bilirdim. Böylece çok zararl
bir görev aldma uyanmtm.
Görevlerim içinde baka neler var diye aratrrken
çocukluumdan beri her eyin bana “günah” diye öretildiini fark ettim. Yani yaadm her eyin bir de
günah taraf vard. imdi de o “günah” diye bildiklerimle tek tek yüzlemem gerekiyordu. Çünkü günah
inanc ile zihnimden çok korkutulduumu, çok sindirildiimi hatta, “Yaptklarm gözükmesin, günah olmasn,” diye çok uratm fark ettim.
Burada, “Yaptklarm gözükmesin,” karar çok çarpcyd. Hem bir yandan, “Gözükmek istemiyorum,” diyorum -bu istek bilinç altna da iyice yerlemi, yani
“inancm” haline dönümü- hem de “Yaptm güzel
eyleri kimse görmüyor, ben gözükmüyorum,” diye
sinirlenerek, kzarak yayorum. Yani gerçek isteim
hangisi belli deil. Aklm iyice karm. imdi bu karkl tek tek ayklamam gerekiyor diye fark etmitim.
178

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen