Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 179Günah diye bildiim her eyi listeledim. Listem bitince
unu fark ettim. Bir tek su içmem günah deildi. Onu
da oturmadan ayakta içersem, o da listeye girecekti.
Yani o bile günaht. Bana böyle söylenmiti.
Ortaya çkan “günah listem”i incelemeye baladm
zaman, bana, “Bunlar günah,” diyenlerin ayn hareketleri yaptn gördüm. Yani günah olduunu biliyorlar,
söylüyorlar, ama yine de yapyorlard.
Bunu fark ettiim zaman unu anladm. Zaten onlar
söylediklerinin ne olduunu ve neden günah olduunu bile bilmiyorlard, o srada karlarndaki insan
istedikleri ekle getirmek ve kolayca yönetebilmek
için kendilerinden daha büyük bir eyle korkutmalar gerekiyordu. Haberleri yoktu ki, biraz sonra onlar
korkutmak ve yönetmek için de bir bakas onlara ayn
oyunu oynayacakt. Bu bir korkutma yöntemiydi. Yani,
“Bak, ben söylemiyorum. Allah söylüyor. O zaman yap.”
Burada en büyük oyun, istediklerini yaptrmak için
insanlar, yani yönetmek istedikleri kiileri, “Allah istedi, Allah dedi,” diye kandrmalaryd. Bu ekilde kandrarak yönetmek, istedii insana istediini yaptran
negatif oluumun planyd. “Allah dedi, yapacaksn,”
diyerek herkesi Allah’a kzgn yapabiliyordu. Hem istedii gibi yönetiyor hem de Allah’la hepimizi içten içe
kavga ettiriyordu.
Bu oyuna, biz insanlar, birbirimize istediklerimizi yaptrmak uruna düüyorduk. Aslnda bu söylediimiz
eyleri, Allah’n söylemediini biliyoruz. Ama isteklerimi yaptrmak isteyen tarafm ar basyor. Ben de
179

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen