Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 182Ben iyiletiim zaman etrafmda herkesin hasta olduunu fark ettim. Ben iyiletikçe, eski alkanlklarmdan arta kalan duygularmla hasta olan yaknlarm için
çok sevinmitim. Artk onlara da bu çalmay yaptrabilirdim. Onlar da iyileebilirdi.
Hani, ben herkes için “doru olan” bilirim, onlar için
“iyi olan” ben yaparm alkanlm var ya, bu sefer ie
yarayacak zannettim. Benim iyileme isteim gibi, onlar da salklarna kavumak isterler zannediyordum.
Hem benim hastalm sürecinde yaadklarm biliyorlard hem de bulduum çalmann ilk bulu anlarn
onlarla paylayordum. Beni dinliyorlard. Demek ki
onlar da yapacaklar diye düündüm.
Hasta olduklar gün, “Haydi, hastalnn sebebini
bulmak için seni çaltraym,” dediim zaman, sanki
çok kötü bir ey teklif etmiim gibi, yüzüme hayretle
bakarak uzaklayorlar ya da baka konular konumaya balyorlard. O baka konularn iki cümle sonras, “Çok hastaym, bu hastalm hala geçmedi,” diye
devam ediyordu. Ben yine bkmadan, “Ama bak imdi
hastalnn sebebini bulursak hastalk geçer,” diyordum. Ama hiç duymadlar.
Ne dediimi duymadklar gibi, bana doktora gitmenin,
ilaç içmenin ne kadar önemli olduunu anlatmaya
balyorlard. O zamanlar daha bu kadar zihinlerden
yönetildiimizi, kulamz ve gözümüzü hiç kullanamadmz kefetmemitim. Yava yava kefettiim zamanlard.
Bana, “Doktora gittim, çok ilaç içtim ama hastalm
182

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen