Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 183geçmedi,” diye anlattklar için, hemen bu çalmay
yapacaklar zannediyordum. Daha sonralar, benim
söylediklerimi dinlemelerinin imkansz olduunu anladm. Beni dinlemeleri için, benim de balangç noktam olan yaadm hastala olan isyanm gibi, onlarn da kendi sorunlarna içsel bir isyan hissetmeleri
gerekiyordu. (*)
çimden çok kuvvetli gelen bir isyanla hem evrenin
nasl ilediini hem de biz insanlarn nasl ele geçmi
olduumuzu bulmutum. “Sen de gel, sen de yap,” diye
herkesi ben çaramazdm. Yani kimlerin bu çalmay
yapacan ben tespit edemezdim. Herkesin istekleri,
kendi korku ve inançlarna göreydi. Benim anlatmm
onlarn zihninde baka bir ekil alyordu. Kocasna
kzd için hastalandn fark eden bir kii, bu çalma
ile iyileirse kocasndan ayrlmas gerektiini zannedebiliyordu. Böyle zannettiklerini anladm zaman
çok aryordum. Ama olan buydu.
Hastalna sebep kocas zannediyordu, ama bu doru
deildi. Bu çalma sistemi ile “kocasna onun beklentilerini gerçekletirmedii için kzdn” bulacakt. Etrafnda onun beklediklerini yapan kocalar görüyordu,
asl kzgnl bunlard.
Halbuki çalmay doru yapsa, kocasndan beklediklerinin olamayacak eyler olduunu anlayacak ve
isteklerini bir bir braktkça zaten kocas ile yaad
hayatn çok güzel olduunu görecekti. Kzgnl bitecei için de iyileecekti.
(*): Nil Avunduk! Bir sorum daha var?... :) kitabmda
(Sayfa 71-72) detaylca anlatlmaktadr.
183

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen