Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 186hepsini gözlemliyordum. Her seferinde kendi yaptm çalmann neticesini tam olarak alyordum. Ben
hastalmn bitmesini istediim için de kendimi kandrmadan, oyalamadan çaltryordum.
Ben Dünya’da oynanan oyunu alglamtm. Oyuna geliimiz de isteklerimiz yüzündendi. Kendi isteklerimin
beni ne hale getirdiini bulmutum. Hatta isteklerimizin bizi getirdii hali fark etmeyelim diye zihnimizden
devaml yeni istek talimatlar aldmza uyanmtm.
Yani isteklerimizi oldurtmayacaktk, isteklerimizin gerçek olduuna inandran inançlarmzdan ve korkularmzdan kurtulacaktk.
Çünkü altta yatan korkularla oldurttuum isteklerim,
beni iyi bir yaantyla karlatrmayacak, bir nevi
korktuum her eyi yaatacakt.
Kiisel geliim çalmalar, isteklerimizi oldurtmak için
bir de hayal dünyamz harekete geçiren yöntemler
kullanyordu. En tehlikelisi de buydu. Bu yöntemler,
hayal kurmaya tevik ederek, zihnimizi sinema ekran
gibi açtryor ve içinde istedikleri filmi, sanki bizim
istediimiz filmmi gibi oynatabiliyordu. Bizler de gerçek zannederek baz görüntülerden korkuyor, baz
görüntülerin de sevinçle olmasn bekliyorduk.
Kiisel geliim çalmalarn bu çalma sistemiyle ayn
zannedildiini fark etmitim. Çok ardm. Benzeyen
bir tarafn ben bulamamtm. nançlarm bittikçe,
korkularm dönütükçe “isteklerim”in bana en zararl
186

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen