Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 187oyunu oynattn alglamtm. Yani hepimizin en büyük düman, her gün çeitli yöntemlerle çoalan isteklerimizdi.
Hatta en yaknm dediim kiilerin bile iyilemelerini
istemeye hakkm olmadn alglatan bir çalma sistemi, nasl “ste, oldurt,” sistemleri ile ayn olabilirdi?
Bunu fark ettiim zaman bir insann kendi yaad,
dokunduu, gördüü eyleri alglamak yerine, sadece
ezbere, gözü kula kapal, zihninden gelen talimatlarla yönetildiini bir kere daha görmütüm.
Bir seminerimde orta yal bir bey söz istedi, “imdi
siz diyorsunuz ki, ben herkesi iyiletiririm,” dedi. Bu
cümleyi duyunca çok ardm. O ana kadar, o seminerde iki saat boyunca, hastalkla ve iyiletirme ile
ilgili hiç konu açlmamt, baka konular üzerine anlatmlar yapmtm. Onun için de herkes çok ard.
Yllardr seminer veririm ve seminerlerim DVD olarak
yaynlanr. O güne kadar bir kere bile seminerlerimde,
“Ben herkesi iyiletiririm,” dememitim. Çünkü çalmalarm yaptm ilk gün kefettiim ey, bir insann
baka bir insan iyiletiremeyecei idi. Çünkü hastalk
sebepleri kendi içimizde, kendi inançlarmzdayd.
Onun için o kiinin, “Böyle söylediniz,” dedii cümleyi
hiçbir zaman, hiçbir yerde söylemem mümkün deildi.
Demek ki seminere zihnindeki bilgilerle gelmiti ve anlattklarm hiç duymamt. Ya da Aynalar sistemine
göre kendisi hastalklar iyiletireceine inanyordu,
her eyi ona göre dinliyordu, zihni duyduklarn çeviriyordu.
187

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen