Oyunda Yönetmen Kim ? - E-Kitap - Page 188Zihinlerin çeviri yaptn kefettiim bir gün, yaadm olaya çok armtm. Birkaç kiiyle birlikte
sohbet ediyorduk. Ben, bir konuyla ilgili bir eyler anlattm. Yanmda oturan kii, “Ben anladm, siz böyle
söylediniz,” dedi. Duyduum eyler karsnda oke oldum. “Bir daha anlat, ben ne anlattm?” diyerek anlatt eyleri bir daha dinledim.
Onun anlattklar, benim anlattklarma hiç benzemiyordu. Herkesi yaknma çardm, “imdi size bir ey
göstereceim,” dedim. Herkes topland. Bu konumay
yaptmz kii ile kar karya kaldm. “imdi ben bir
ey anlatacam, sen ayn kelimeleri kullanarak benim
anlattm her eyi bana geri anlat,” dedim. Böyle
baladk. Ben anlatyorum, o bana geri anlatyor. Geri
anlatm yaparken benim anlattklarma benzeyen
hiçbir ey kalmyordu. Gittikçe cümle ve kelime saylarn düürerek yapmaya devam ettim. Söylediim
hiçbir cümle söylediim gibi geri gelmiyordu.
Bu olayla fark ettiim çok daha tehlikeliydi. Zihnimiz,
bize yapmamz istedii her eyi bilgi eklinde yolluyordu, onu anlamtm. Ama imdi anladm daha
tehlikeli bir eydi. Zihin, karlkl konumalarda bir
makine gibi çeviri yapyordu. Benim söylediim her
ey karmdaki kiinin zihninde çeviriye uruyordu.
Bunu kefettiim günlerde korkularm ve inançlarm
dönütürdüüm için zihnimle alakam zaten bitmiti.
Ancak insanlarn içinde olduklar durumdan çok etkilendim. Bu çalma sistemini kefetmi olduum ve
kefettiim yöntemleri kendimde kullanarak aldm
188

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen